Om oss


Vill du sponsra oss eller har något tips om någon vi kan intervjua? Tveka inte att höra av dig genom att maila miljopodden@gmail.com eller kontakta oss genom våra sociala medier.

Välkommna till Miljöpodden med Ahmed Al-Qassam, fil.kand i miljövetenskap och Fanny Jönsson, fil.kand i journalistik. I vår podcast diskuterar vi olika miljövetenskapliga teman, såsom klimatförändringarna, förnyelsebar energi, miljöpsykologi, -filosofi, -politik m.m, tillsammans med olika experter och yrkesutövare som vi träffar.

Hösten 2015, valde Ahmed tillsammans med Sandra och Hanna att som sistaårsstudenter på Miljövetarprogrammet på Malmö Högskola, starta denna podcast istället för att ha en arbetsplatsbelagd praktik. Podcasten gav oss möjligheten att få överföra vår kunskap på ett kreativt och praktiskt sätt, samtidigt som vi breddade vårt nätverk och fick granska olika aspekter av det som vi kunde och det som vi ville lära oss mer av.
Vårt arbete med Miljöpodden har bl.a bidragit till att stärka miljövetarprogrammets anseende externt, vilket tilldelade oss ett personligt stipendium var, ur Malmö Högskolas Institution för Urbana Studiers stipendiekassa 2016. Vi har även mottagit Malmö Stads Miljöpris 2016, för vårt arbete för en hållbar stad.

Ahmed Al-Qassam:
Ordförande för PUSH Sverige 2016 & 2017, fil.kand i miljövetenskap samt initiativtagare till Miljöpodden. Arbetar som Pr-konsult på Westander PR-byrå. Miljöpsykologiskt och klimatpolitiskt inriktad med ett intresse för att brygga den s.k. värdering-handlingsklyftan. Visionerar och filosoferar ofta kring en annorlunda värld. 

Fanny Jönsson: