Om oss

miljöpodden_om
Vill du sponsra oss eller har något tips om någon vi kan intervjua? Tveka inte att höra av dig genom att maila miljopodden@gmail.com eller kontakta oss genom våra sociala medier.

Välkommna till Miljöpodden, med Ahmed & Hanna fil.kand i miljövetenskap! I vår podcast diskuterar vi olika miljövetenskapliga teman, såsom klimatförändringarna, förnyelsebar energi, miljöpsykologi, -filosofi, -politik m.m, tillsammans med olika experter och yrkesutövare som vi träffar.

Hösten 2015, valde vi som sistaårsstudenter på Miljövetarprogrammet på Malmö Högskola, att starta denna podcast istället för att ha en arbetsplatsbelagd praktik. Denna podcast gav oss möjligheten att få överföra vår kunskap på ett kreativt och praktiskt sätt, samtidigt som vi breddade vårt nätverk och fick granska olika aspekter av det som vi kunde och det som vi ville lära oss mer av. Genom att träffa yrkesmänniskor och experter men även vardagliga människor får vi göra just det som vi gillar. Vårt arbete med Miljöpodden har bl.a bidragit till att stärka miljövetarprogrammets anseende externt, vilket tilldelade oss ett personligt stipendium var, ur Malmö Högskolas Institution för Urbana Studiers stipendiekassa. Vi har även mottagit Malmö Stads föreningspris 2016, för ideella insatser för en hållbar stad.

Ahmed Al-Qassam:
Ordförande för PUSH Sverige 2016 & 2017, fil.kand i miljövetenskap samt initiativtagare till Miljöpodden. Arbetar som Klimat- & Miljöstrateg på Länsstyrelsen Skåne. Miljöpsykologiskt och klimatpolitiskt inriktad med ett intresse för att brygga den s.k. värdering-handlingsklyftan. Visionerar och filosoferar ofta kring en annorlunda värld. Hjärtat pumpar himmelsblått som en sann malmöit!

Hanna Hesselman:
Mitt engagemang för miljön växte fram i samband med att jag jobbade på olika Woofingställen i Nya Zeeland. Där fick jag utveckla mitt intresse för mat, odling och resursslöseri vilket ledde in mig på miljövetarprogrammet här i Malmö, där jag nu tagit min examen. Utöver det är jag en obotlig optimist som precis blivit lycklig ägare till en odlingslott! Hanna jobbar som Miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Älmhults kommun.