Svante Axelsson – Näringslivets omställning

Vilken del av näringslivet har kommit längst i omställningen? Och vilken har kommit kortast? Med för att reda ut det är Svante Axelsson, regeringens samordnare för ett Fossilfritt Sverige och före detta generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Svante är ju även hållbarhetsliknelsernas okrönta konung, så lita på att du kommer få höra en och annan sådan!