Livet i Öresund

I detta avsnitt får vi en djupgående inblick i Öresunds havsmiljö och hälsotillstånd av ingen mindre än Michael Palmgren, chef på Marint Kunskapscenter i Malmö.

Vi pratar om alg- och musselodling och deras funktion som renare i våra hav men också om hur Öresund gått från att vara utdömt till ett välmående sund. Ett sund som nu strävar efter att bli en modell i arbetet med att rädda våra hav.