ZERO WASTE LIFE

Vad innebär det att leva ett ”Zero Waste Life”? I detta avsnitt har vi samtalat med Rowan Drury som driver en förpackningsfri butik i Malmö samt själv lever ett Zero Waste Life. Hon berättar om allt onödigt avfall som vårt konsumtionssamhälle bidrar till varje dag men talar även om vad som går att göra för att minska avfallet och hur det går att förändra ett mönster.