Religionens plats i arbetet för en hållbar utveckling

Finns det plats för religion och andlighet i det globala miljöarbetet? Vi har träffat Henrik Grape, handläggare för hållbar utveckling i Svenska Kyrkan. Han berättar dels om kyrkornas världsråd och hur samarbetet mellan de olika religionerna fungerar gällande klimat och hållbarhet, men han talar också om vikten av att tänka på det inre och själsliga i arbetet för en hållbar värld.