Hur är det att vara ung & engagerad i dagens samhälle?

Mona Hagi är 18 år och ordförande för Miljöpartiet i Borås. I vårt samtal berättar hon för oss om varför hon valde att satsa på politiken för att påverka och hur det är att vara ung och engagerad. Hur vågar jag som ung hävda mig bland andra mer erfarna individer? Och vilket bemötande får en ung och engagerad person idag? Mona går även in på vilka brister som miljörörelsen måste ta itu med, varför klimatfrågan inte enbart är en känslofråga och avslutar med att berätta vad hon vill se i det samhälle som hon strävar mot.