Fossiloberoende fordonsflotta

Hur går det egentligen med Sveriges hållbarhetsarbete? Från att ha varit ett av världens ledande länder inom miljöarbete, har nu Sverige hamnat på efterkälken. Hur har detta hänt och hur kommer vi ikapp igen? Den svenska regeringen har satt som mål att till 2030 uppnå en fossiloberoende fordonsflotta, och tankesmedjan Fores har tagit på sig uppgiften att agera pådrivare för att nå detta mål genom att upprätta 2030-sekretariatet. Vi har pratat om hur visionen ska uppnås, med Mattias Goldmann, VD för Fores och nyligen utnämnd till Sveriges mäktigaste hållbarhetsprofil av Aktuell Hållbarhet.