Cop21 Aftermath

I det här extrainsatta avsnittet knyter vi samman vad som skett under och efter klimattoppmötet i Paris. Tillsammans med Anton Pettersson som deltog i demonstrationerna i Paris talar vi både om vad de kom fram till och vad resultaten har för konsekvenser för framtiden. Vi går igenom klimatavtalet, vad som skedde både innanför och utanför förhandlingarna samt diskuterar och reflekterar över vad som behöver göras nu efter att klimattoppmötet är avslutat.