Biodling

Vilken roll har honungsbina i vårt samhälle? Vilka roller har bina i sitt eget samhälle? Vad behövs för att börja med biodling och vad är skillnaden på konventionell och ekologisk honung? Lina Norsell från ‘Linas och Binas’ tar med oss på ett litet äventyr i binas värld och besvarar våra frågor. Vi har också besökt BISAM och pratat med Lasse Flygare. BISAM är beläget i Folkets Park i Malmö, och sysslar med urban honungsodling. Här är alla välkomna, ung som gammal. Lasse berättar bland annat om varför en sådan samverkan är viktig och hur det påverkar den urbana miljön.