Klimaträttvisa

Vad är klimaträttvisa? I detta avsnitt har vi medverkat i hållbarhetskonferensen Powershift Sweden, som var anordnad av PUSH Sverige. Där har vi deltagit i och hållit i workshops, lyssnat på föreläsningar och stått på mässa med vår mikrofon! Under mässan fick vi chansen att tala med deltagare från flera olika delar av Europa för att få reda på vad klimaträttvisa betyder för just dem. Ni får också lyssna på Hanna Fathy från ‘medinat al sabale’ (sopstaden) i Kairo som berättar om hur en kan vända ett problem till en lösning.